Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodniczący: Barbara Siwiec

Wiceprzewodniczący: Anna Luty

Sekretarz: Monika Noceń

Skarbnik: Agnieszka Soczewka

Członek prezydium: Ewa Piskorz

Członek prezydium: Monika Miłosz

Członek prezydium: Iwona Semeniuk

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH KOBIAŁKACH