ZHP

Harcerstwo to ruch, który wychowuje młode pokolenia Polaków, dba o wartości patriotyczne oraz o rozwój wspólnoty lokalnej. Przede wszystkim wspiera młodych ludzi we wszechstronnym rozwoju, kształtuje jego charakter poprzez stawianie wyzwań. Harcerze podejmują zadania, w których mogą się wykazać posiadanymi zainteresowaniami i pasjami. Przede wszystkim mogą dowieść swej przydatności w społeczeństwie. Dlatego jesteśmy dumni, że mamy się  drużynę i młodych ludzi, którzy mają „szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.

27 Gromada Zuchowa „Poszukiwacze Przygód”

 

27 Gromada Zuchowa „Poszukiwacze Przygód” działa od 7 września 2017 roku. Gromadę prowadzi druhna pwd. Nina Rosa. Wspólnie z opiekunką nasze Zuchy wymyśliły nazwę gromady, logo oraz jej obrzędowość. Bardzo chętnie biorą udział w licznych działaniach Hufca ZHP Łuków, takich jak, zimowiska, zloty, konkursy. Angażują się także w działalność na rzecz środowiska lokalnego, biorąc udział między innymi w uroczystościach patriotycznych oraz opiekują się Miejscami Pamięci Narodowej.

 

7 Drużyna Harcerzy Starszych „22 Południk”  im. Władysława Załuski

 

Drużyna harcerska działa od 15 kwietnia 2010 roku. Harcerzami opiekują się: pwd. Elżbieta Dadacz i hm. Anna Maksymowicz

Nazwa drużyny pochodzi od numeru południka, który przebiega przez naszą miejscowość.

W jej skład wchodzą dwa zastępy: Meridian i Shigosen.

Nazwy zastępów wywodzą się od słowa „południk” w różnych językach, i tak: Meridian- angielski, Shigosen- japoński.

Barwy drużyny i gromady zuchowej nawiązują do herbu Gminy Stoczek Łukowski, są czarno- czerwone.

Bohater drużyny. Bohaterem drużyny jest Władysław Załuska.

Władysław Załuska urodził się w Trzebieszowie w 1907 roku. W 1927 roku ukończył Męskie Seminarium Nauczycielskie w Leśnej Podlaskiej. Został Kierownikiem Szkoły Powszechnej w Starych Kobiałkach. Uczył historii, geografii i przyrody. Brał udział w kampanii wrześniowej. W czasie okupacji niemieckiej wspólnie z żoną Stanisławą prowadził tajne nauczanie na poziomie szkoły powszechnej. Został aresztowany zimą 1940/1941 roku i przewieziony na Pawiak. 7 stycznia 1941 osadzono go w Obozie Koncentracyjnym Auschwitz, jako więźnia numer 8262. Żona pół roku później otrzymała informację o śmierci męża.