Wykaz dni dodatkowo wolnych

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II są:

31 października 2022

22 grudnia 2022r.

2 stycznia 2023r.

2 maja 2023r.

23-25 maja 2023

9 czerwca 2023