Wykaz dni dodatkowo wolnych

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II są:

15-16 października 2020 r (czwartek, piątek)

2 listopada 2020 r (poniedziałek)

25-27 maja 2021 r (wtorek, środa, czwartek)

4 czerwca 2021 (piątek)