Wykaz dni dodatkowo wolnych

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II są:

2 listopada

3 listopada

22 grudnia

2 maja

14-15-16 maja

31 maja