Wykaz dni dodatkowo wolnych

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II są:

15 października 2021 r (piątek)

12 listopada 2021 (piątek)

7 stycznia 2022 r (piątek)

2 maja 2022 r (poniedziałek)

17 czerwca 2022 (piątek)