Obiady

Od września 2020 r. opłaty za obiady wynoszą:

Oddziały Przedszkolne – 4,50 zł        

Szkoła Podstawowa – 5,50 zł     

 

UWAGA!

Jeżeli opłacacie Państwo obiady za kilkoro dzieci, za każde należy dokonać oddzielnego przelewu (2 dzieci – 2 przelewy, 3 dzieci – 3 przelewy).

Opłaty za luty (bez odpisów):

Oddziały Przedszkolne  – 20 dni x 4,50 = 90,00 zł

Szkoła Podstawowa –  20 dni x 5,50 = 110 zł

 

Wpłat należy dokonać na konto bankowe
Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim

19 9206 0009 6800 0231 2000 0060

W tytule wpłaty należy podać:

– imię, nazwisko i klasę dziecka,

– szkołę, do której uczęszcza dziecko

– miesiąc i rok za który wnosimy opłatę

np.  Jan Kowalski kl. 4a, SP Kobiałki, listopad 2020

Jest tez możliwość dokonania wpłaty w okienku kasowym ZAZ-u w Stoczku Łukowskim.

Zwrot opłaty za nieobecność dziecka na posiłku będzie możliwy w następnym miesiącu rozliczeniowym  po zgłoszeniu (tel. 25 7974130) najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00