Obiady

Regulamin stołówki.

Od 1 września 2023 r. opłaty za obiady wynoszą:

 przedszkole – 7,50 zł        

szkoła podstawowa – 8,50 zł 

Wpłat należy dokonać na konto bankowe:

Zespół Oświatowy w Starych Kobiałkach

30 9206 0009 6813 6709 2000 0040

 

Obiady płatne do 20 dnia  każdego miesiąca

 

UWAGA!

Jeżeli opłacacie Państwo obiady za kilkoro dzieci, za każde należy dokonać oddzielnego przelewu (2 dzieci – 2 przelewy, 3 dzieci – 3 przelewy).

 

W tytule wpłaty należy podać:

– imię, nazwisko i klasę dziecka,

– szkołę, do której uczęszcza dziecko

– miesiąc i rok za który wnosimy opłatę

np.  Jan Kowalski kl. 4a, SP Kobiałki, październik 2021

 

Zwrot opłaty za nieobecność dziecka na posiłku będzie możliwy w następnym miesiącu rozliczeniowym  po zgłoszeniu (tel. 25 7974130) najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 11.00