Obiady

Regulamin stołówki.

Od 1 września 2023 r. opłaty za obiady wynoszą:

 przedszkole – 7,50 zł        

szkoła podstawowa – 8,50 zł 

Wpłat należy dokonać na konto bankowe:

Zespół Oświatowy w Starych Kobiałkach

30 9206 0009 6813 6709 2000 0040

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach

 72 9206 0009 6800 0156 2000 0040 (tylko do końca września)

   

Opłaty za wrzesień (bez odpisów):

oddziały przedszkolne  – 20 dni x 7,50 =150  zł

szkoła podstawowa – 20 dni x 8,50 = 170 zł

 

Obiady płatne do 20 dnia  każdego miesiąca

 

UWAGA!

Jeżeli opłacacie Państwo obiady za kilkoro dzieci, za każde należy dokonać oddzielnego przelewu (2 dzieci – 2 przelewy, 3 dzieci – 3 przelewy).

 

W tytule wpłaty należy podać:

– imię, nazwisko i klasę dziecka,

– szkołę, do której uczęszcza dziecko

– miesiąc i rok za który wnosimy opłatę

np.  Jan Kowalski kl. 4a, SP Kobiałki, październik 2021

 

Zwrot opłaty za nieobecność dziecka na posiłku będzie możliwy w następnym miesiącu rozliczeniowym  po zgłoszeniu (tel. 25 7974130) najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00