Obiady

Regulamin stołówki.

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO !!!

Od stycznia 2022 r wpłat należy dokonać na konto bankowe:

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach

 72 9206 0009 6800 0156 2000 0040

Od maja 2022 r. opłaty za obiady wynoszą:

Oddziały Przedszkolne – 5,50 zł        

Szkoła Podstawowa – 6,50 zł 

   

Opłaty za marzec (bez odpisów):

Oddziały Przedszkolne  –23 dni x 4,50 = 103,50 zł

Szkoła Podstawowa –  23 dni x 5,50 =126,50 zł

 

Obiady płatne do 20 dnia  każdego miesiąca

 

UWAGA!

Jeżeli opłacacie Państwo obiady za kilkoro dzieci, za każde należy dokonać oddzielnego przelewu (2 dzieci – 2 przelewy, 3 dzieci – 3 przelewy).

 

W tytule wpłaty należy podać:

– imię, nazwisko i klasę dziecka,

– szkołę, do której uczęszcza dziecko

– miesiąc i rok za który wnosimy opłatę

np.  Jan Kowalski kl. 4a, SP Kobiałki, październik 2021

 

Zwrot opłaty za nieobecność dziecka na posiłku będzie możliwy w następnym miesiącu rozliczeniowym  po zgłoszeniu (tel. 25 7974130) najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00