Obiady

Od września 2020 r opłaty za obiady wynoszą:

Oddziały Przedszkolne – 4,50 zł        

Szkoła Podstawowa – 5,50 zł     

 

UWAGA!

Jeżeli opłacacie Państwo obiady za kilkoro dzieci, za każde należy dokonać oddzielnego przelewu (2 dzieci – 2 przelewy, 3 dzieci – 3 przelewy).

 

 

Opłaty za listopad:

Oddziały Przedszkolne  – 19 dni x 4,50 = 85,50 zł

Szkoła Podstawowa –  19 dni x 5,50 = 104,50 zł

Termin wpłat: do 20 października 2020

 

 

Wpłat należy dokonać na konto bankowe
Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim

19 9206 0009 6800 0231 2000 0060

W tytule wpłaty należy podać:

– imię, nazwisko i klasę dziecka,

– szkołę, do której uczęszcza dziecko

– miesiąc i rok za który wnosimy opłatę

np.  Jan Kowalski kl. 4a, SP Kobiałki, listopad 2020

Jest tez możliwość dokonania wpłaty w okienku kasowym ZAZ-u w Stoczku Łukowskim.

 

W bieżącym miesiącu wpłatę za obiady należy uiścić do 10 września.

Zwrot opłaty za nieobecność dziecka na posiłku będzie możliwy w następnym miesiącu rozliczeniowym  po zgłoszeniu (tel. 25 7974130) najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00

 

Do  20 września należy również dokonać zapłaty za obiady za październik. Odliczenia za wrześniowe nieobecności dziecka będą dokonywane przy kolejnej płatności.

 

Opłaty za październik :

Oddziały Przedszkolne  – 19 dni x 4,50 = 85,50 zł

Szkoła Podstawowa –  19 dni x 5,50 = 104,50 zł