Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021 / 2022

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2023 r.

 Wiosenna przerwa świąteczna:

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty:

23-25 maja 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.