Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

01-14 lutego 2021 r.

 Wiosenna przerwa świąteczna

01 -06 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

25-27 maja 2021

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.