Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023 /2024

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

 Wiosenna przerwa świąteczna:

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty:

14-16 maja 2024

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.