Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021 / 2022

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

14 – 27 lutego 2022 r.

 Wiosenna przerwa świąteczna:

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty:

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.