Numer konta Rady Rodziców

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców

42 9206 0009 6812 8124 2000 0010

W tytule wpłaty prosimy wpisać:

Składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa„.

Składka przyjęta w naszej szkole:

pierwsze i drugie dziecko – 30 zł, trzecie dziecko- 15 zł, kolejne dziecko zwolnione.