Numer konta Rady Rodziców

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców prosimy dokonywać u przedstawiciela trójki Rady Rodziców w Państwa klasach.

Składka przyjęta w naszej szkole – 50 zł

 Konto Rady Rodziców

42 9206 0009 6812 8124 2000 0010

W tytule wpłaty prosimy wpisać:

Składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa„.