Kadra pedagogiczna

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach

 

Nazwisko i imię nauczany przedmiot
Czub Krzysztof wychowanie fizyczne
Sokołowska Wioletta biologia
Błażejak Elżbieta wychowanie fizyczne
Bogusz Kinga język angielski
Dadacz Elżbieta fizyka, chemia
Drabarz Wiesława wychowanie fizyczne, przyroda
Flis Anna matematyka
Gac Katarzyna język angielski
Goławska – Miernicka Ewa język polski
Grzęda Andrzej informatyka, technika
Jasińska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
Kaczor Janina edukacja wczesnoszkolna
Kalinowska – Moreń Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Konieczna Krystyna religia
Lato Ewa język angielski
Lisiewicz Beata nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja
Maksymowicz Anna geografia, historia, WoS
Maletka Zdzisława religia
Mróz Ewa matematyka
Osiak Adam wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
Pięta Alina plastyka, informatyka
Rombel Marta edukacja przedszkolna
Rosa Nina edukacja przedszkolna
Rosa Elżbieta edukacja przedszkolna
Rosa Krzysztof muzyka, EdB, technika
Rosa Piotr historia, WoS
Szmigiel Bożena religia, WdŻwR
Świderska Agata język polski, język rosyjski
Wołoszka Jolanta nauczyciel współorganizujący kształcenie
Woźniak Małgorzata język polski
Wołoszka Monika wychowanie przedszkolne
 

Nauczyciele Filialnej Szkoły Podstawowej w Toczyskach

 

Barej Ewa nauczanie wczesnoszkolne
Bogusz Aneta nauczanie wczesnoszkolne
Kania Anna wychowanie przedszkolne
Kępa Sylwia edukacja wczesnoszkolna
Osiak Grażyna wychowanie przedszkolne