Kadra pedagogiczna

 

Nauczyciele Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach

 

Nazwisko i imię nauczany przedmiot
Czub Krzysztof wychowanie fizyczne
Sokołowska Wioletta biologia, język polski
Bogusz Kinga język angielski, język rosyjski
Dadacz Elżbieta fizyka, chemia, matematyka
Andrzej Mikusek język polski, religia
Flis Anna matematyka
Lato Ewa język angielski, matematyka
Goławska – Miernicka Ewa język polski
Grzęda Andrzej informatyka, technika
Jasińska Agnieszka edukacja przedszkolna
Błażejak Elżbieta świetlica
Agnieszka Mikusek wychowanie przedszkolne
Konieczna Krystyna religia, nauczyciel bibliotekarz
Maksymowicz Anna geografia, historia
Lisiewicz Beata nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog specjalny
Adam Osiak wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
Wołoszka Monika wychowanie wczesnoszkolna
Wołoszka Jolanta nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog specjalny
Rosa Piotr muzyka, WoS
Pięta Alina plastyka, informatyka
Rombel Marta edukacja przedszkolna
Rosa Nina edukacja przedszkolna
Rosa Elżbieta edukacja przedszkolna
Rosa Krzysztof  EdB, technika
Barej Ewa wychowanie przedszkolne
Bogusz Aneta wychowanie przedszkolne
Kania Anna wychowanie przedszkolne
Kępa Sylwia edukacja wczesnoszkolna

Punkt przedszkolny w Toczyskach

Iwona Piskorz wychowanie przedszkolne