Świetlica

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2020/2021:

pani Bożena Szmigiel

pani Alina Pięta

pani Krystyna Konieczna

pani Janina Kaczor

pani Zdzisława Maletka

pani Ewa Goławska-Miernicka

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku, w zależności od potrzeb,  zgodnie z harmonogramem uzależnionym od planu lekcji.