Oddziały Przedszkolne

Opłaty

Oddziały Przedszkolne realizują bezpłatną pięciogodzinną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach 8:00 – 13:00.

Opłata za pobyt dziecka powyżej pięciu godzin wynosi 1,30 za każdą rozpoczętą godzinę. Z opłaty zwolnione są dzieci 6-letnie.

Odpłatność za wyżywienie:

obiad (zupa + drugie danie) – 7,50zł

 

Zespół Oświatowy w Starych Kobiałkach

30 9206 0009 6813 6709 2000 0040