Opłaty

Opłaty

Oddziały Przedszkolne realizują bezpłatną pięcio godzinną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach 8:00 – 13:00 oraz umożliwiają odpłatne korzystanie z opieki nad dziećmi poza godzinami realizacji podstawy programowej  w godzinach 13:00 – 16:00.

Odpłatność za wyżywienie:

obiad (zupa+drugie danie) – 4,50zł

podwieczorek  – 2 zł (dla dzieci, które przebywają w przedszkolu powyżej pięciu godzin).

 

Dodatkowe usługi świadczone przez oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Stoczek Łukowski wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne i wynoszą 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych.

Wpłat należy dokonywać na konto Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach  o numerze

67 9206 1022 0000 0156 2000 0001

w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który ponoszona jest odpłatność.