Opłaty

Opłaty

Oddziały Przedszkolne realizują bezpłatną pięciogodzinną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach 8:00 – 13:00.

Opłata za pobyt dziecka powyżej pięciu godzin wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłata nie dotyczy dzieci 6-letnich.

Odpłatność za wyżywienie:

obiad (zupa+ drugie danie) – 7,50zł