Sekretariat

Sekretariat Szkoły czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Obsługę administracyjną w sekretariacie pełni pani Urszula Mateńko.

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Korespondencję można dostarczyć  osobiście, drogą elektroniczną na adres [email protected]  lub drogą pocztową.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Dyrektor w sprawach szkolnych przyjmuje Rodziców w dniach wtorek i czwartek w godzinach 9.00 – 15.00.

Budynek szkolny otwarty jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 20.00.