My i nasz patron

MY I NASZ PATRON

Od 1999 roku Szkoła Podstawowa w Starych Kobiałkach nosi imię Jana Pawła II, którego słowa: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali” stały się mottem, pedagogicznym wyzwaniem oraz zobowiązaniem do kształtowania i przekazywania świata wartości.

Z charakteru szkoły i wypracowanych przez nią tradycji wynika, iż istotą procesu edukacyjnego jest czerpanie z dorobku Patrona. Szkoła zdaje sobie sprawę ze szczególnej misji, czego dowodem są liczne działania podejmowane w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, opierające się na naukach św. Jana Pawła II. Przygotowywane są uroczystości poświęcone Patronowi Szkoły, występy prezentowane na forum Gminy i Parafii, między innymi
z okazji: Dnia Papieskiego, Dnia Patrona Szkoły, rocznicy Kanonizacji św. Jana Pawła II. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach o życiu i działalności Patrona. Szkoła jest organizatorem Miejsko-Gminnego konkursu „To, co niezniszczalne trwa”, poświęconego św. Janowi Pawłowi II. Ponadto organizowane są dla uczniów pielgrzymki do miejsc związanych z życiem św. Jana Pawła II. Tradycją szkoły stały się coroczne wyjazdy delegacji uczniów i nauczycieli na pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę, a także udział w diecezjalnych zjazdach szkół im. Jana Pawła II. W szkole działają Koło Misyjne i Koło Caritas.

Niewątpliwie nauczanie i wychowanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach oparte jest na wartościach głoszonych przez  Patrona, którego pontyfikat nadal trwa w sercach i w pamięci całej społeczności szkolnej.