Miniaturka artykułu Promocja tomu poezji „Obrazy szkolnych dni naszych”

Promocja tomu poezji „Obrazy szkolnych dni naszych”

23 czerwca 2022

Promocja tomu poezji „Obrazy szkolnych dni naszych”

uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach

 

14 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach odbyła się promocja tomu uczniowskiej poezji „Obrazy szkolnych dni naszych”. Pomysłodawczynią i koordynatorem publikacji jest pani Agata Świderska – polonistka i pasjonatka poezji, pracująca w tej szkole.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością pan Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski, pan Michał Rosa – Radny Rady Gminy Stoczek Łukowski, pani Ewa Barej – Radna Rady Gminy Stoczek Łukowski, pani Iwona Brodzik – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach, pan Longin Kajka – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, pani Barbara Rosa – Instruktor Gminnej Grupy Literackiej, pani doktor Małgorzata Burta – Prezes siedleckiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, pani Barbara Siwiec – Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Małgorzata Woźniak – była polonistka Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach, Laureaci Miejsko-Gminnego Konkursu „To, co niezniszczalne trwa” wraz z Opiekunami oraz oczywiście społeczność szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach, pan Krzysztof Czub – Dyrektor Szkoły i pani Wioletta Sokołowska – Wicedyrektor,  uczniowie, harcerze z drużyny 22 Południk, nauczyciele i pracownicy. Wśród gości znaleźli się również Absolwenci Szkoły rocznika 2020/2021 – obecnie uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Projekt Obrazy szkolnych dni naszych zakładał wychwycenie i utrwalenie uczniowskich przemyśleń w literackiej formie. Młodzi twórcy wersem ukazywali cenne spostrzeżenia na temat otaczającego ich świata. Oby ta publikacja stała się znakiem czasu, swoistą fotografią i pamiątką naszych szkolnych dni. Ważne podkreślenia jest to, iż publikacja Obrazy szkolnych dni naszych ma stanowić element reprezentacyjny i promocyjny Szkoły, kształtować jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym i poza nim, a tym samym być elementem promocji Gminy Stoczek Łukowski.

     Tom Obrazy szkolnych dni naszych to ważna lekcja, jaką otrzymujemy od dzieci i młodzieży. Dziękuję za tę lekcję i oczekuję na kolejne. Gratuluję Autorom i ich Rodzicom oraz Opiekunowi Literackiego Projektu – mówił w swoim przemówieniu pan Krzysztof Czub – Dyrektor Szkoły im. Jana Pawła  II
w Starych Kobiałkach.

Pan Marek Czub, Wójt Gminy Stoczek Łukowski, dzięki któremu możliwe było wydanie tej książki, podczas wystąpienia w trakcie promocji tomu, pogratulował podjętej inicjatywy i zapewnił społeczność Szkoły w Starych Kobiałkach o dalszym wspieraniu rozwoju literackich talentów dzieci i młodzieży z tego środowiska.

Następnie uczniowie dostarczyli chwil literackich wspomnień pośród swojej młodzieńczej twórczości, prezentując wybrane wiersze zawarte w tomie. Gdy za oknem codzienność przykryta została prawie wakacyjnym, letnim blaskiem, w szkolnej sali przewijały się fotografie  – obrazy szkolnych dni, wspomnienia licznych inicjatyw, uroczystości, wydarzeń, spotkań z ważnymi osobami, wyjazdów na konkursy, gale poetyckie, uroczystości, spektakle, wernisaże, ale także zabaw, warsztatów i programów literackich świadczących
o codziennej pracy nad rozwojem poetyckich talentów uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach.  Cienie unoszących się motyli szeptały jak nietrwałe są to obrazy i jak ulotne tworzą chwile. Na szczęście jak zauważa poetka, Urszula Tomasiuk, Słowo mówione uleci, pisane pozostanie i można do niego wracać, zanurzać się w treści, rozważać, przeżywać, zamyślać, oceniać, smakować.

Delikatne i subtelne wersy poezji przeplatały się dźwięcznymi utworami muzycznymi: Dziwny ten świat i Miłość mi wszystko wyjaśniła w wykonaniu Mai Lato, Żeby szczęśliwym być – Alicji Grzędy, Mamo tyś płakała – Mai, Alicji
i Amelii Rosy oraz Lubię wracać tam gdzie byłem – w wykonaniu Izabeli Brodzik. Przy rozbrzmiewających radośnie słowach Żeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga… w wykonaniu drużyny harcerskiej i młodych poetów, przedstawiciele szkolnej grupy literackiej wręczyli gościom tomy uczniowskiej poezji Obrazy szkolnych dni naszych.

Po występie młodzieży uznanie dla podjętego działania wyrazili pani Iwona Brodzik – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach, wspierająca działania mające na celu rozwój talentów uczniowskich, Radny –  pan Michał Rosa – jednocześnie dumny tata dwóch autorów wierszy oraz pani Barbara Siwiec – Przewodnicząca Rady Rodziców, obecna w każdej ważnej chwili w życiu szkoły. Piękne słowa o wzajemnym ubogacaniu, o wartości literatury i jej roli w  wychowaniu dzieci i młodzieży skierowała do obecnych podczas promocji tomu pani dr Małgorzata Burta, niejednokrotnie wspierająca działania literackie szkoły corocznymi wykładami dla uczniów na temat twórców literatury epoki romantyzmu, podczas organizacji Akcji Narodowego Czytania, czy też jako jurorka konkursów literackich organizowanych przez szkołę.

Inicjatorka wydarzenia – polonistka Agata Świderska dziękowała za wszelkie wsparcie, podkreślając, iż literatura wśród dzieci  i młodzieży rozwija się tam, gdzie dorośli dostrzegają piękno słowa i są wrażliwi na jego moc.

Oficjalne podziękowania ze strony szkoły od Dyrekcji zostały skierowane do Pana Wójta  – Marka Czuba, Pani Dyrektor GBP – Iwony Brodzik, pani dr Małgorzaty Burty i pani Agaty Świderskiej. Zostaną także przekazane nieobecnym podczas głównej uroczystości: wydawcy tomu –  panu Profesorowi Andrzejowi Borkowskiemu, Dyrektorowi Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego w Siedlcach, pani recenzentce – Urszuli Tomasiuk, pani Bożenie Czarneckiej – Akus – konsultantowi metodycznemu MSCDN w Siedlcach, pani prof. Violetcie Machnickiej, prof. Elżbiecie Kur oraz prof. Elenie Koriakowcewej.

Pomysłodawczyni wydarzenia podziękowała Dyrektorowi Szkoły oraz  Pani Wicedyrektor za zaufanie i wsparcie.  W szczególny sposób dziękowała też za współpracę koleżankom: Alinie Pięcie, Annie Maksymowicz, Ewie Lato, Jolancie Wołoszce oraz całej społeczności szkoły za wszelką okazaną pomoc
i wyrozumiałość. Wyjątkowe słowa wdzięczności skierowała do pani Małgorzaty Woźniak – byłej polonistki pracującej w tej szkole, która nieustannie wspiera działania młodszej koleżanki dobrą radą, ciepłym słowem i pomocną dłonią.

Słowa wdzięczności, uznania, gratulacje zostały przekazane autorom wierszy zamieszczonych w tomie „Obrazy szkolnych dni naszych” oraz ich Rodzicom.

Na podsumowanie relacji z promocji tomu uczniowskiej poezji „Obrazy szkolnych dni naszych” warto zacytować panią Urszulę Tomasiuk: „Ogromnym dobrem jest wydanie takiej pozycji(…)Wartości,  które niesie są  nieocenione. Podejmowane tematy są ważkie, wychowawcze, rozwijające, skłaniające do refleksji i poszukiwania. Tomik ten ocala wymierające wartości!!!”

 

     Jako społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność podczas promocji tomiku szkolnej poezji. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do upowszechniania wrażliwości artystycznej oraz rozwoju talentów uczniów naszej szkoły a także do powstania tej publikacji, będącej zwieńczeniem wszelkich dotychczasowych działań literackich. Dziękujemy,  wręczając literacki obraz tego dnia.

                                               Z wdzięcznością, wiarą i nadzieją
na kolejne wspólne obrazy szkolnych dni naszych…

Uczniowie, Nauczyciele, Dyrekcja

 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Starych Kobiałkach

Kontakt

Adres: Stare Kobiałki 18, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8251417931
REGON: 001135475

Godziny pracy

Pon
7:20 - 15:30
Wt
7:20 - 15:30
Śr
7:20 - 15:30
Czw
7:20 - 15:30
Pt
7:20 - 15:30