Pracownicy administracji

Pracownicy obsługi i administracji
Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach

1. Olender Marianna – księgowa
2. Mateńko Urszula – sekretarka
3. Stosio Karol – kierowca, konserwator
4. Gromada Zofia – sprzątaczka
5. Lasota Bożena – sprzątaczka
6. Mularczyk Agnieszka – sprzątaczka
7. Pietrzak Małgorzata – sprzątaczka
8. Hanna Rosa – sprzątaczka
9. Bogusz Grażyna – sprzątaczka
10. Brodzik Agnieszka – sprzątaczka
11. Gajo Małgorzata – sprzątaczka
12. Fornal Iwona – pomoc nauczyciela