Beatyfikacja i kanonizacja

Beatyfikacja

13 maja 2005 papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. Od momentu zezwolenia na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Janowi Pawłowi II przysługiwał tytuł Sługi Bożego. Formalnie proces rozpoczął się 28 czerwca 2005 roku, kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem procesu został polski ksiądz Sławomir Oder. 14 stycznia 2011 r. Benedykt XVI promulgował dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dotyczący cudu przypisywanego wstawiennictwu Sługi Bożego Jana Pawła II. Uroczystościom beatyfikacyjnym przewodniczył 1 maja 2011 r.
w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w Watykanie osobiście Benedykt XVI.
Kanonizacja

5 lipca 2013 r. papież Franciszek zgodził się na kanonizację Jana Pawła II. 30 września 2013 r. na konsystorzu wyznaczono datę kanonizacji, przypadającą  27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, czyli święto ustanowione przez Jana Pawła II. Jednocześnie papież Franciszek postanowił, że razem z polskim papieżem, świętym ogłosi również błogosławionego Jana XXIII.
Po trzykrotnym przedstawieniu prośby o wpisanie obu papieży w poczet świętych, papież Franciszek uroczyście ogłosił Jana XXIII i Jana Pawła II świętymi.