Miniaturka artykułu Opłata za obiady

Opłata za obiady

14 września 2021

Od września 2021 r. opłaty za obiady wynoszą:
Oddziały Przedszkolne – 4,50 zł
Szkoła Podstawowa – 5,50 zł

Obiady płatne do 15 dnia każdego miesiąca

UWAGA!

Jeżeli opłacacie Państwo obiady za kilkoro dzieci, za każde należy
dokonać oddzielnego przelewu (2 dzieci – 2 przelewy, 3 dzieci – 3 przelewy).

Opłaty za miesiąc wrzesień (bez odpisów):
Oddziały Przedszkolne  – 21 dni x 4,50 = 94,50 zł
Szkoła Podstawowa –  21 dni x 5,50 = 115,50 zł

Wpłat należy dokonać na konto bankowe Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim

19 9206 0009 6800 0231 2000 0060

W tytule wpłaty należy podać:
– imię, nazwisko i klasę dziecka,
– szkołę, do której uczęszcza dziecko
– miesiąc i rok za który wnosimy opłatę

np.  Jan Kowalski, kl. 4a, SP Kobiałki, wrzesień 2021

Jest tez możliwość dokonania wpłaty w okienku kasowym ZAZ-u w Stoczku Łukowskim.
Zwrot opłaty za nieobecność dziecka na posiłku będzie możliwy w następnym miesiącu rozliczeniowym  po zgłoszeniu (tel. 25 7974130) najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00.

Kontakt

Adres: Stare Kobiałki 18, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8251417931
REGON: 001135475

Godziny pracy

Pon
7:20 - 15:30
Wt
7:20 - 15:30
Śr
7:20 - 15:30
Czw
7:20 - 15:30
Pt
7:20 - 15:30