6-latki

W roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach  wychowawcą grupy 6- latki  jest pani Elżbieta Rosa.

Do sześciolatków   zapisanych jest 16 osób, w tym 9 dziewcząt i 7 chłopców. Dzieci są zgrane, zdyscyplinowane, wesołe. Grupa pracuje na podręcznikach ,,Kolorowy start z plusem”z wydawnictwa MAC .

Program wychowania przedszkolnego został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Dzieci w okresie przedszkolnym przejawiają niezwykłą dynamikę w poznawaniu świata i zachodzących w nim relacji. Towarzyszy im przy tym pięć form aktywności dziecięcej: społeczna, językowa, poznawcza, artystyczna, ruchowa i zdrowotna. Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej, które umożliwiają dziecku ,,odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna”. Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji, aktywność.  Źródło aktywności stanowią potrzeby rozwojowe dziecka (potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, kontaktu, przynależności, zabawy) oraz zaspakajanie tych potrzeb.

Grupa pracuje według ustalonego rozkładu dnia, w którym znajdują się między innymi zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, z ćwiczeń gimnastycznych, z zabaw integrujących grupę, z czynności porządkowych, higienicznych, samoobsługowych itd.

 

Dzień Kropki w 6-latkach

Międzynarodowy Dzień Kropki to działania, które pobudzają wyobraźnię dzieci, budują poczucie pewności siebie. To dzień zabawy i kreatywności. Tego dnia ubrania dzieci wypełniły się  kolorowymi kropkami.